Chào mừng bạn đến

Bảo tàng bơ hạt mỡ

Những người phụ nữ làm ra Bơ hạt mỡ tốt nhất trên thế giới sống trong các ngôi làng, vì vậy chúng tôi dành phần lớn thời gian với họ trong làng ...

Sign Up to join our Village

Shop and preserve Africa’s Shea resource.