मा स्वागत छ

शिया बटर संग्रहालय

संसारमा सबैभन्दा राम्रो शिया बटर बनाउने महिलाहरू गाउँमा बस्छन्, त्यसैले हामी उनीहरूको साथमा धेरैजसो समय गाउँमा बिताउँछौं...

Sign Up to join our Village

Shop and preserve Africa’s Shea resource.